Archive for July, 2016

Farewell Njari

• July 29, 2016 • 2 Comments

Me faltan ocho libros para llegar a la meta. Parte 2.

• July 26, 2016 • Leave a Comment

Me faltan ocho libros para llegar a la meta. Parte 1.

• July 26, 2016 • Leave a Comment

Mis Primeros 21 Kilómetros (21k adidas 2016)

• July 12, 2016 • 4 Comments

La Palabra Mágica es Confianza

• July 8, 2016 • Leave a Comment